Kitabımız Hakkında; Diyanet İşleri Başkanlığı, Emekli Başkan Yardımcısı Sayın Sami Uslu Hocamızın görüşleri

Osmanlı’dan Bu Güne TARİKATLAR” kitabınızı okudum. Sözlerimin hemen başında sizleri kutlamak isterim. Tasavvuf ve tarikatlar konusunda hepimizin bir çeşit bilgisi bulunmaktadır. Fakat siz, çok farklı bir üslup içinde bir eser ortaya koymuşsunuz. Yazdıklarınız son derece mülayim bir anlatımla başlıyor ve devam ediyor. Okunması ilerledikçe neyin nasıl olduğu hassas bir şekilde ortaya çıkıyor.

Özellikle son kısımlarda halen yaşayan tarikatların nerelerden geldiği, ritüellerin nasıl oluştuğu fevkalade canlı misalleriyle verilmiş. İslam’ın içine nelerin nasıl sokulduğu anlatılmış. Hangi diyarlardan geldiği, eski çağlardan bazı yanlışların İslam’ın içinde gerçekmiş gibi nasıl oluştuğu vurgulanmış.
Böyle bir perspektiften bakıldığında, günümüzde Müslümanların nasıl geri kaldıkları; bir cümle halinde vurgulanmamış ama, zihinde tecessüm etmesine imkan verilmiş. Kitabınız bu anlamda, diyebilirim ki, bir ilki gerçekleştirmiş. İşte bu nedenlerle daha sözlerimin başında sizleri tebrik etmiştim.

Bilebildiğim kadar bir hayli TASAVVUF TARİHİ akademisyenimiz var. Şüphesiz onlar da bu gerçekleri tespit etmişlerdir; fakat sizlerin açıklmaları bir hayli farklı olmuş. Ya saldırgan bir üslup görmüşümdür veya gerçeğin söylenmesi örtülmüş oluyordu.

Esasında diyanetimizin bu konularda görüşlerini sert etmesi kanaatimce en doğru olanıdır. Bu kuruluşun içinde yıllardır görev yapmış bir kardeşiniz olarak, günlerin siyasi çekişmeleri içinde bunlar zaman zaman şüphesiz düşünülmektedir .Fakat cesaretli bir adım da atılamamıştır. Farklı bazı mülahazalar ileriye sürenler hep olagelmiştir.

Siz bu konularda da çok ileri boyutta bir eser kaleme almışsınız. Eserinizin yararlı olacağına inanıyorum. Ancak, yazdıklarınız gerçeklerden hoşlanmayanlar bulunabilir. Allah sizleri korusun. Bu konular tarihi boyunca anlatılması, açıklanması zor konulardandır. Sizler bütün bunları harika bir anlatım içinde sunmuşsunuz.

Selam ve sevgilerimle dareyn saadeti dilerim.

Sami USLU
Diyanet İşleri Başkanlığı Emekli Başkan Yardımcısı

Kitapta olan bazı yazıları okumak istiyorsanız; BURAYA TIKLAYIN

Kitabı satın almak istiyorsanız; BURAYA TIKLAYIN

Kitap ile ilgili bize söylemek istedikleriniz varsa; BURAYA TIKLAYIN